SİRKÜLER

2016-81-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Genel Tebliği Yayımlandı

 

                                 İstanbul, 24.08.2016

Sirküler No: 2016-81

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Genel Tebliği Yayımlandı

 

23 Ağustos 2016 tarih ve 29810 sayılı(Mükerrer) Resmi Gazete' de Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) yayımlanmıştır. Oldukça kapsamlı açıklamaların yer aldığı Tebliğ ile 6736 sayılı Kanun’un, Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırılması,matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

İlgili Tebliğ Ektedir.

 

 Bilgilerinize sunarız,    

 Kadıoğlu YMM  LTD.ŞTİ.
PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 116398