SİRKÜLER

2016-77-İndirimli KV İle Nakdi Sermaye Artırımında Faiz İndirimi Hk. KVK Tebliği Yayımlandı

 

                                                                    İstanbul, 09.08.2016

Sirküler No: 2016-77

 

İndirimli KV İle Nakdi Sermaye Artırımında Faiz İndirimi Hk. KVK Tebliği Yayımlandı

 

05.08.2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No.lu Tebliğde; 13.06.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 28.02.2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla eklenen “İndirimli kurumlar vergisi” başlıklı 32/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile nakdi sermaye artışlarında faiz indiriminde sermaye avanslarının durumuna ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

10 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile 1 Seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’ne “10.6.3.1.1. Sermaye Avanslarının Durumu’’ başlıklı madde eklenmiştir.

Bu ilave ile ileride gerçekleştirilecek sermaye artırımından kaynaklanan sermaye taahhüdünün yerine getirilmesinde kullanılmak amacıyla, sermaye artırımına ilişkin karardan önce ortaklar tarafından sermaye avansı olarak şirketin banka hesabına yatırılan tutarların;

a) Banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren şirketin bilançosunda öz sermaye kalemleri arasında yer alan “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabında izlenmesi,

b) Banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminin sonuna kadar bu tutarlarla ilgili sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil ettirilmesi şartıyla, söz konusu kararın ticaret siciline tescil ettirildiği tarih esas alınarak,

indirim uygulamasında dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Dolayısıyla, şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminde sermaye artırımına konu edilmeyen sermaye avansı niteliğindeki tutarların, indirim uygulamasında dikkate alınması mümkün değildir. Ayrıca, şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren bilançoda öz sermaye kalemleri arasında yer alan "Diğer Sermaye Yedekleri" hesabında izlenmeyen tutarlar için, ilgili hesap döneminde bu tutarlara ilişkin sermaye artırımı gerçekleştirilse dahi indirim uygulamasından yararlanılamayacağı belirtilmiştir.

 

 

 Bilgilerinize sunarız,

 Kadıoğlu YMM LTD.ŞTİ.

 
PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 116387