SİRKÜLER

2016-64-30.06.2016 Tarihi İtibarı ile Şirket Aktifinde Yer Alan Bono ve Tahviller ile Kira Sertifikalarının Değerlemesinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

 

 

                                                İstanbul, 11.07.2016

Sirküler No:2016-64

 

30.06.2016 Tarihi İtibarı ile Şirket Aktifinde Yer Alan Bono ve Tahviller ile Kira Sertifikalarının Değerlemesinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

 

 

Vergi Usul Kanunu’nun 279 uncu maddesine göre bilançoya dahil iktisadi kıymetlerden, hisse senetleri ve fon portföyünün en az % 51’i Türkiye’de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgelerinin, alış bedelleri ile bunların dışında kalan her türlü menkul kıymetin ise borsa rayiciyle değerlenmesi gerekmektedir.

Borsa rayicinin bulunmaması veya borsa rayicinin muvazaalı biçimde oluştuğunun anlaşılması halinde, değerlemeye esas bedelin; menkul kıymetin alış bedeline, vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkı dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanacak, borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetlerin ise, alış bedeliyle değerlenecektir.

Bono ve tahviller ile kira sertifikaları için bu rayiçler, değerlemeden önceki son işlem günü olan 30 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen işlemler sonucu oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlar olacaktır.

Ekli tabloda, değerlemeye konu olacak bono ve tahviller ile kira sertifikalarıyla ilgili olarak, BİST'te, anılan tarih itibarıyla oluşan ve BİST'in günlük bülteni ile duyurulan ağırlıklı ortalama fiyatlar (takas fiyatı) gösterilmektedir.

İşletmenin aktifine kayıtlı söz konusu menkul kıymetlerin Vergi Usul Kanunu’nun 279. maddesi kapsamında 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle yapılacak değerleme işlemlerinde ekli listede yer alan borsa rayiçleri kullanılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kamu Menkul Kıymetleri

a. Devlet Tahvili

Menkul Kıymet

Valör Tarihi

Borsa Rayici

TRT130716T18

30.06.2016

103,771

TRT170816T13

30.06.2016

98,946

TRT280916T19

30.06.2016

100,125

TRT161116T19

30.06.2016

100,850

TRT141216T10

30.06.2016

96,307

TRT040117T14

30.06.2016

102,503

TRT080317T18

30.06.2016

103,063

TRT170517T15

30.06.2016

92,857

TRT140617T17

30.06.2016

101,321

TRT190717T11

30.06.2016

104,468

TRT251017T18

30.06.2016

101,588

TRT140218T10

30.06.2016

99,003

TRT200618T18

30.06.2016

99,634

TRT141118T19

30.06.2016

101,277

TRT200219T11

30.06.2016

126,551

TRT270319T13

30.06.2016

106,726

TRT100719T18

30.06.2016

103,390

TRT150120T16

30.06.2016

110,313

TRT050220T17

30.06.2016

98,830

TRT110320T18

30.06.2016

101,916
PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 116406