SİRKÜLER

...» 2016-98-2016 YILINA İLİŞKİN YENİDEN DEĞERLEME ORANI HK.

...» 2016-97-2016 Takvim Yılı Emlak Vergisi, Veraset Ve İntikal Vergisi, Çevre Temizlik Vergisinin İkinci Taksitleri Hakkında Hatırlatma

...» 2016-96-2016/KASIM AYI MALİ TAKVİMİ

...» 2016-95-İlave AGİ Uygulamasına İlişkin GV Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

...» 2016-94-3. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

...» 2016-93-6736 Sayılı Kanunda Yer Alan Yapılandırma Süreleri Uzatıldı

...» 2016-92-KDV,Muhtasar ve DV Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

...» 2016-91-KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 7 Seri No’lu KDV Genel Tebliği Yayımlandı

...» 2016-90-Yıllık ve Munzam Oda Aidatlarının 2016 Yılına İlişkin İkinci Taksitlerin Ödenmesi Hakkında Hatırlatma

...» 2016-89-30.09.2016 Tarihi İtibarı ile Şirket Aktifinde Yer Alan Bono ve Tahviller ile Kira Sertifikalarının Değerlemesinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

...» 2016-88-Bazı Elektrikli (Hibrid) ve Motorlu Araçlarda Uygulanan ÖTV Oranı İndirildi

...» 2016-87-60 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

...» 2016-86-2016/3. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN UYGULANACAK YABANCI PARA DEĞERLERİ

...» 2016-85-2016/EKİM AYI MALİ TAKVİMİ

...» 2016-84-Bazı Malların Tesliminde KDV Oranı ve ÖTV Tutarları Yeniden Belirlendi

...» 2016-83-İşe Giriş Bildirgesi İptal Süresinde Değişiklik Yapıldı

...» 2016-82-2016/EYLÜL AYI MALİ TAKVİMİ

...» 2016-81-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Genel Tebliği Yayımlandı

...» 2016-80-6736 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN YAYIMLANDI

...» 2016-79-KDV İade Taleplerindeki Eksikliklere İlişkin Duyuru Yayımlandı

...» 2016-78-6728 Sayılı Kanun ile Yapılan Vergi Düzenlemeleri

...» 2016-77-İndirimli KV İle Nakdi Sermaye Artırımında Faiz İndirimi Hk. KVK Tebliği Yayımlandı

...» 2016-76-6728 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

...» 2016-75-Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihi Uzatıldı

...» 2016-74-2016/2. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN UYGULANACAK YABANCI PARA DEĞERLERİ

...» 2016-73-Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar Listesi Güncellendi

...» 2016-72-2016/AĞUSTOS AYI MALİ TAKVİMİ

...» 2016-71-Başbakanlıkça 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası Başlatılmıştır

...» 2016-70-Kesin Mizan Bildirimi Verme Zorunluluğunun Kaldırıldığına İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı

...» 2016-69-KDV,Muhtasar ve DV Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

...» 2016-68-2016/Haziran Dönemi KDV1 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru

...» 2016-67-Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi ve Yurtdışı Gündelik Tutarları ile Bu Tutarlara Karşılık Gelen Gelir Dilimleri

...» 2016-66-Çalışanlara Verilen Altın Bedellerinin Sigorta Primine Esas Kanzanca Dahil Edilmesine Yönelik SGK Genelgesi Yayımlandı

...» 2016-65-2. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

...» 2016-64-30.06.2016 Tarihi İtibarı ile Şirket Aktifinde Yer Alan Bono ve Tahviller ile Kira Sertifikalarının Değerlemesinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

...» 2016-63-Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarları

...» 2016-62-2016 / Temmuz Ayı Mali Takvimi

...» 2016-61-Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Köprülerin Geçiş Ücretlerindeki KDV Oranı %8 Olarak Belirlendi

...» 2016-60-KDV Borçlarının Tecili Mümkün Hale Gelmiştir

...» 2016-59-Mali Tatil Uygulaması

...» 2016-58-Yıllık ve Munzam Oda Aidatlarının 2016 Yılına İlişkin İlk Taksitlerin Ödenmesi Hakkında Hatırlatma

...» 2016-57-Yevmiye Defteri Kapanış Tasdikine İlişkin Hatırlatma

...» 2016-56-KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

...» 2016-55-Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı

...» 2016-54-2016/Haziran Ayı Mali Takvimi

...» 2016-53-Ücretlerin Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapıldı

...» 2016-52-Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

...» 2016-51-Vergi Levhasının Alınması Hakkında Hatırlatma

...» 2016-50-2016 Yılına Ait Emlak Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksitleri Hakkında Hatırlatma

...» 2016-49-ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

...» 2016-48-Katkı Maddesi İçeren Ekmeklere İlişkin KDV Oranı %1’e İndirildi

...» 2016-47-Yıllık Ücretli İzinlerin Bölünmesinde Değişiklik Yapıldı

...» 2016-46- 2016 / Mayıs Ayı Mali Takvimi

...» 2016-45-Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

...» 2016-44-Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi Uzatılmıştır

...» 2016-43-İmalatçılarda Makine Teçhizat Finansmanı BSMV İstisnası İle İlgili Gider Vergileri Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

...» 2016-42-1. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

...» 2016-41-Mali Tatil Uygulaması Hakkında 2 No’lu Genel Tebliğ Yayımlandı

...» 2016-40-Yıllık İşletme Cetveli ve Sanayi Sicil Belgesi Vizeleri Hakkında Hatırlatma

...» 2016-39-1.Geçici Vergi Döneminde Devreden Yatırım İndirimi İçin Kullanılacak Endeksleme Oranları

...» 2016-38-Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleri

...» 2016-37-31.03.2016 Tarihi İtibarı ile Şirket Aktifinde Yer Alan Bono ve Tahviller ile Kira Sertifikalarının Değerlemesinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

...» 2016-36-Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

...» 2016-35-2016 / Nisan ayı Mali Takvimi

...» 2016-34-Bağımsız Denetimin Kapsamı Genişletildi

...» 2016-33-Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi Uzatılmıştır

...» 2016-32-Bağlı Şirket Raporu Hakkında Hatırlatma

...» 2016-31-Kesin Mizan Bildirimleri Hakkında Hatırlatma

...» 2016-30-Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Hk.Hatırlatma

...» 2016-29-Emekli ve Yaşlılık Aylıklarından Yapılan Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Kesintisi

...» 2016-28-Mart Ayı Mali Takvimi

...» 2016-27-Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

...» 2016-26-KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 5 No’lu Tebliğ Yayımlandı

...» 2016-25-Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı

...» 2016-24-469 No'lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı

...» 2016-23-Yıllık Faaliyet Raporu Hakkında Hatırlatma

...» 2016-22-4. Geçici Vergi Döneminde Devreden Yatırım İndirimi İçin Kullanılacak Endeksleme Oranları

...» 2016-21-Asgari Ücret Desteği İle İlgili SGK Duyurusu Yayımlandı

...» 2016-20-2015 Yıl Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Döviz Kurları(VUK-468)

...» 2016-19-İndirimli Orana Tabi İşlemler Hakkında Hatırlatma

...» 2016-18-Mali Tatil Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı

...» 2016-17-Çeklerde Bankaların Sorumlu Olduğu Miktarı Yeniden Belirleyen Tebliğ Yayımlandı

...» 2016-16-Şubat Ayı Mali Takvimi

...» 2016-15-Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında GİB Sirküleri Yayımlandı

...» 2016-14-Yeni Sigorta Primi Teşvikine İlişkin Düzenlemeler İçeren 6661 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

...» 2016-13-KDV,DV ve Muhtasar Beyannamesi Verilme Süreleri Uzatılmıştır

...» 2016-12-Motorlu Taşıt Vergilerinin İlk Taksidi Hakkında Hatırlatma

...» 2016-11-Şirket Aktifinde Yer Alan Bono ve Tahviller ile Kira Sertifikalarının Değerlemesinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

...» 2016-10-2016 T.Ylında Uygulanacak GV'den İstisna Yurtiçi Gündelik Tutarları İle Yurtiçi ve Yurtdışı Gündelik Tutarlarına Karşılık Gelen Gelir Dilimleri

...» 2016-9-2016 Yılı Temerrüt Faiz Oranı TCMB Tarafından Belirlendi

...» 2016-8-Sanayi İşletmelerince Makine ve Teçhizatın Finansmanı Amacıyla Kullanılan Krediler BSMV'den İstisna Edilmiştir

...» 2016-7-Uygulama Süreleri 31.12.2015 Tarihinde Sona Erecek Olan Yasal Düzenlemelerin Uzatılmasına İlişkin 6655 Sayılı Kanun Yayımlandı

...» 2016-6- Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı Tutarları

...» 2016-5-Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı

...» 2016-4-Bazı KDV Oranları, ÖTV Tutarları ve Tütün Fonu Tutarları BKK İle Değiştirilmiştir

...» 2016-3-2016 Yılında MUVAZZAF ve FAHRİ KONSL. Yapacağı İşlm. Alınacak HARÇ Miktarlarının Hesaplanması

...» 2016-2-Ocak Ayı Mali Takvimi

...» 2016-1-2016 Yılı Asgari Geçim İndirim Tutarları

Sayfalar: 1

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 170140